X-DENT PDR s.r.o. - kontakt

Sídlo: Obchodná 8555/3A, Žilina 010 08
Prevádzka: Na stanicu 853/16, 010 09 Žilina
Zápis: Obch. reg. OS Žilina Oddiel Sro. vl.č. 66134/L
IČO: 50441884
DIČ: 2120325196
IČ DPH: SK2120325196
Marek Dubec +421 907 808 234
Radoslav Holzer +421 910 466 464
e-mail: info@xdentrepair.eu
web: www.xdentrepair.eu